CEDERGRENSKA

2021-11-19-Kommentar

Cedergrenska (34) ökade sin omsättning med 25% till 180mkr med en ebita-marginal om 8%. Cedergrenska har nu totalt 5 960 barn och elever i deras förskolo, grund- och gymansium. Det är en tillväxt på 10% y/y.

De har skrivit en avsiktsförklaring med Magnolia Bostad att Cedergrenska ska driva en ny grundskola i Täljö, Österåker med plats för 780 elever och starten beräknas till 2024. Idag har Cedergrenska 2 494 elever i grundskola så det är en ökning av elever med 31%. De kommer även förvärva tre av Spiras enheter i västra Stockholm och kommer därmed öka antal förskolebarn med 133 st med tillträde jan 2022.

Helleborusskolorna (436 st elever) i Täby och Österåker är resursskolor och omsatte under kvartalet 29.5 mkr och gjorde ett nollresultat men över hälften av intäkterna kommer från sökta tilläggsbelopp. I slutet av första kvartalet väntade man fortfarande på besked för ett stort antal elever. Handläggningen tar tid men när väl besluten väl kommer är de retroaktiva och kommer täcka hela räkenskapsåret vilket betyder att de totala intäkterna fördelas med ett relativt större belopp de tre sista kvartalen på året (från VD-ordet i Q1 2021). Jag har mejlat VD Niklas Pålsson om frågor om hur intäkterna kommer bokföras men inte fått svar än.

Cedergrenska tornet är igång igen efter pandemin och kan därmed inbringa intäkter. Tyvärr finns ingen uppgift om intäkter eller vinstmarginal.

Jag gör ingen föändring i värderingen, den våta filten gäller fortfarande.

27 sep 2021 – Kommentar

Efter att (S) vill förbjuda vinstuttag i friskolor sålde Academedia och Cedergrenska (38 kr) ner kraftigt. I helgen beslutade (C) på sin partistämma att inte gå på (S) linje utan vill fortsatta att tillåta att privatskolor gör vinst. Men däremot vill de ändra köreglerna.

Jag skruvar ner förväntningarna till neutral på Cedergrenska då detta kommer ligga som en våt filt fram till valet och eventuellt efteråt beroende på vem som tar makten. Värderingen hamnar på 40 kr, ev/ebit 9x. DCF 40 kr wacc 8.4%.

 

5 juli 2021 – Analys

SUMMERING

Cedergrenska (44.20) är Sveriges 8:e största friskola med 6 000 elever med fokus på gymnasieskolor. Bolaget har 587 anställda och gymnasium står för 43% av omsättningen. Cedergrenska fokuserar på skolor i kluster i norra Stockholm; Täby, Österåker, Danderyd. Hemsidan hittar ni HÄR.

Som jämförelse har AcadeMedica 76 000 elever och därmed störst i sverige. Academedia har visat på historisk tillväxt per på 8% (snitt 5-år) med en ebitmarginal på 7% (snitt 5-år). IES är nummer 2 med 28 000 elever och Kunskapsskolan med 14 500 elever.

HISTORISK TILLVÄXT och FRAMTIDA MÅL

Bolaget startades 2007 då Tibble gymnasium såldes av Täby kommun till den då sittande rektorn. Bolaget som hette TFG såldes sedan till lärarna Håkan Söderström och Niklas Pålsson 2011. Sedan dess har Cedergrenska expanderat och växt kraftigt genom förvärv. Genomsnittlig tillväxt har varit 32% per år, vara 10% organiskt.

Jag har lyssnat på två intervjuer med Cedergrenska VD Niklas Pålsson och har fått ett bra intryck av honom. Ni kan lyssna på Investerarens Podcast HÄR.

Omsättningsmålet för bolaget är minst 15%, varav organisk på över 7% per år.  Ebita marginal på minst 8% och nettoskuld/ebitda på max x2 över tid. ABG publicerade en mkt bra analys (betal) som ni kan ladda ner HÄR.

Täby kommun räknar med att antal förskolebarn kommer öka med 55%, grundskola 32% och gymnasieskola 44% mellan 2018 och 2030. Österåker ser ser en barntillväxt på 11% till grundskola och 33% till gymnasium mellan 2016 och 2026.

strategi

Cedergrenska fokuserar på att bygga kluster av skolor inom ett begränsat geografiskt område. Därmed kan de slussa förskolebarn till grundskola och sedan till gymnasiet inom de Cedergrenska väggarna.  Gonom att samla skolor inom ett begränsat område kan man även centralisera IT-system för att frigöra tid för personal. Lärare och pedagoger kan träffas på veckobasis och utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans.

Fokus läggs väldigt mkt på att attrahera och behålla bra och kompetenta lärare. Enligt Skolverkat saknar skolsystemet i Sverige 45 000 behöriga lärare 2033. Det kommer därmed vara mkt viktigt att erbjuda en bra arbetsplats med nytänkande och utvecklingsmöjligheter.

De erbjuder anställda aktier i bolaget de har även ett utarbetat traineeprogram för nyutexade lärare.

Genom att bygga upp den Cedergrenska kulturen som ska andas kvalitet och framåtanda kan de attrahera de bästa pedagogerna och därmed fler studenter.

Värdering

ABG har i sin analys ett antal värderingar och de hamnar på en range mellan 43-76 kr. HÄR kan ni ladda ner ABGs analys.

Jag gör egna antagningar där jag lägger mkt vikt vid vad Niklas Pålsson kommunicerat. Det är i grunden antal elever x skolpengen som driver omsättningen.

Jag har uppskattat vad ersättningen är per elev beroende på ålder. Denna lathund kan även användas till att snabbt räkna ut omsättning vid nya förvärv.

Mina antaganden är organisk tillväxt plus förvärv. Då aktien kommit ner från IPO priset på 50 kr finns nu en MoS på knapp 18% med ev/ebit 12 då min värdering hamnar på 53 kr. Min DCF ger i princip samma, 55 kr.

Det är mkt som kan gå fel här. Cedergrenska hittar inga förvärv att göra, politisk risk och därmed förändrade förutsättningar. Finns en utredning som presenterades april 2020 efter initiativ av Löfven där en av punkterna var att skolpengen skulla vara högre till kommunala skolor pga av högre kostnader. Som läget är nu så verkar dessa förslag ligga i träda pga av det politiska läget i Sverige.

skin in the game

Innehav av ägarna och ledningen uppfyller med väl godkänt Skin in the game-skolan..

My TAKE

Det finns flera saker jag gillar med Cedergrenska. VDn Niklas Pålsson inför företagstänk i en privat skolkoncern. Han tänker som en företagsledare och det gillar jag. Att fokusera på att utveckla norra stockholm med Täby, Österåker, Danderyd, Lidingö, Vaxholm osv är helt rätt. Dessa kommuner är som de flesta vet välbärgade med engagerade förädrar och för det mesta uppfostrade barn och elever. Detta gör att det kommer ställas krav om någonting inte fungerar och därmed kommer skolorna vara attraktiva i kommande skolval för barn och elever. När man kan fokusera på att undervisa kommer resultaten att bli högre och en positiv feedback loop genereras.

Viktigt dock att kommande förvärvade skolor blir bra.

Cedergrenska är ingen hypat bolag där kursen kommer gå urstarkt utan är ett play på begränsad nersida. Aktien kan attrahera investerare i en turbulent marknad. Underliggande tillväxten är bra och jag väljer hellre Cedergrenska över AcadeMedia pga av att de kan växa snabbare och har bättre kvalitet på skolor.