DEDICARE

2021-10-21 – Analys

Dedicare (85 kr) är nordens största rekrytering- och bemanningsföretag inom läkare, sjuksköterskor och socionomer. De är aktoriserade, dvs de har kollektivavtal med alla anställda.

Dedicare har ett börsvärde på 836 msek och grundades 1996. Norge är störst med 55% av omsättningen, sedan Sverige på 35% och Danmark 10%. Norge är mest lönsam med en ebit-marginal på ca10% senaste åren och Sverige går med förlust sedan Q2 2020. Idag har Sverige ebit-marginal på -1.1%.

Eva Brunnberg är ny VD sedan augusti.

God möjlighet för tillväxt

Det är nästan lite öppet mål. Med den upparbetade vårdskulden bör Dedicare kunna växta organinskt flera år framöver. I snitt senaste 5-åren har omsättningen ökat med 12%, vinsten dock enbart med 1.9%. Däremot har vinsten vuxit med 15.3% senaste 3-åren. Ebitmarginalen har legat på 6.4%. ROIC senaste 5-åren 70%!

Norge gick om Sverige i Q3 2020 som Dedicaresd största marknad

Bryter vi ner och synar de olika länderna är Norge den lysande stjärnan. Omsättningen växte i Q3 med 52% Y-Y med 12.1% ebit-marginal. I grafen verkar det som Norge tappar momentum och det är pga att i Q2 2021 växte Norge med 80%!

Men det är tydligt att Sverige trendar uppåt.

Borrar vi ännu djupare så har Dedicare delat upp affärsområdena på offentlig och privat vård där offentlig är störst.

Ebit-marginalen

Sverige har som sagt visat på negativ ebit-marginal varje kvartal sedan Q2 2020 men det var i Q4 2019 som den för första gången blev negativ. Ebit-marginalen toppade Q1 2018 på 7% och har sedan dess trendat ner för att bli negativ. Orsaken är marginalpress enl dåvarande VD (Q4 2019):

Men det ser ut som om det kan bli bättre. Sveriges marginal har stadigt ökat sedan Q4 2020 och vi kanske kan hoppas på positiv i nästa år? I senaste Q3:an 2021 var ebit-marginalen i Sverige på -1.1%.

Värdering

Jag antar omsättning under 2021 på 1.133 mdr, en tillväxt på 28%. De har under Jan-Sep omsatt  896 mkr så jag antar då att Q4:an kommer in på 237 mkr (-3% tillväxt) De bör tjäna 79 mkr på helåret i ebit, så då hamnar vi på vpa 6.6 kr, och ev/ebit 8.6 för 2021. Drar vi ut värderingen till 2023 så på ev/ebit 11x är motiverat pris 132 kr inkl utdelning. Dedicare har som finansiella mål 7% ebit-marginal och att dela ut 50% av nettovinsten.

Med Wacc på 8.9% och capex på cirka 4msek/0.3% av omsättningen (räknar inte med förvärv) ger min DCF 123 kr.

Risker

Den största risken är den politiska men med den geografiska spridningen bör den risken bli mindre men den finns där och ska inte underskattas.

Ett större utbrott av corona kan återigen stänga gränserna mot Norge och Finland.

Ägande

Nya VDn Eva Brunnberg har inga aktier är, vilket vore fint om vi kunde se ett insiderköp kommande veckorna. Och tyvärr är det överlag snålt med innehav från styrelsen (förutom ordförande..)

Investeringscase

Stabil verksamhet med stor uppsida dock med politisk risk. Jag vill gärna se Sverige nå lönsamhet senast i Q1 2022 och se att den fina omsättningstrenden fortsätter upp. I Norge vill jag se ebit-marginal över 10% med fortsatt tillväxt.

Att sedan KAP gillar Dedicare är en bonus.