HARTMAN

2021-11-22 – Analys

Hartman (346), EV 3.4bn dkk,  kom med en ny lägre guidning 10 augusti 2021 som får ses som en vinstvarning. De tog ner omsättningen till 2.6-2.9bn dkk vs tidigare guidning för helåret 2021 på 2.7-3bn dkk. Ebitmarginal togs ner till 10-13% från tidagare 14-17%. Aktien tappade -14% på dagen och aktien har sedan fortsatt sin resa ner.

28 oktober kom ytterligare en revidering där de tog ner omsättningen till 2.6 – 2.8 bn dkk med ebitmarginal 7-10%.

I Q3 kom rörelsemarginalen in på 1.1%, oms +3.6% och ROIC 12.2%. R12 är nu ebitmarginalen på 12.7%.

 

Om Hartman

Hartman tillverkar ägg- och fruktemballage i pressat återvunnet pappersmassa. De säljer även teknik och maskiner för ändamålet.

Hartmans nyckelmarknader är Europa, Sydamerika och  Nordamerika. De är marknadsledare i Europa, Sydamerika och Indien. Deras produktionsplattform finns i 15 fabriker i Europa, Israel, Nord- och Sydamerika, Indien och Ryssland.

De har c:a 2 500 anställda.

 

Tillväxt och Marginaler

Som jag skrev i min tidigare analys är Hartman ett kvalitetsbolag med årlig vinsttillväxt +8% senaste 5-åren, ROIC 11.3% med ebitmarginal om 11.6%. Men sista tiden har framföralllt vinsttillxäxten avtagit. På R12 är vinsten -6%. Det är klart att även ROIC och rörelsemarginalenm trendar neråt på R12.

 

Bolaget lyfter fram att råmaterialet (pappersmassa) och energipriser ökat i kombination med att efterfrågan på äggförpackningar abrubt avtagit. Efterfrågan över normalt under Covid -19 har nu förbytts till efterfrågan under det normala. En dubbelwhammy. De antar fortsatt låg efterfrågan för Q4 och fortsatta högt pris på pappersmassa och energi.

Bruttomarginalen är viktig att hållla koll på för att se om/när massa- och energipriserna kommer ner.

De planerar att investera 550 mn dkk under 2021 inklusive förvärv i Ryssland (Gotek Litar).

Värdering

Historiskt har Hartman värderats till ev/ebit 11x men jag vågar inte sätta mer är än ev/ebit 9x pga osäkerheterna framgent. Och med de kraftiga investeringarna ger kassaflödesanalysen ett motiverat värde på låga 86 kr vilket är för lågt såklart men det ger en indikation att det kommer vara en period kommande år där bolaget investerar för att sedan förhoppningsvis skörda längre fram.

 

Triggers

Positiva

OM nu dessa positiva trigger kickar in finns det ett case i Hartman.

  1.  Covid klingar av och återöppning av restauranger ökar efterfrågan på ägg
  2.  Lägre massapriser
  3.  Lägre energipriser
  4.  ESG stämpel. Historikst har bolaget inte värderats med en ESG multipel. Kan ändras.
  5.  Låg free-float. Med storägare som sitter på 69% av aktierna kan ett ökat intressa från ESG fonder trycka kursen.
  6.  Förbud mot plastförpackningar. Vi har sett i Sverige och vissa länder i EU förbjuda plastförpackningar och införande av punktskatter på plast. Detta kan öka efterfrågan på Hartmans miljövänliga förpackningar.
Negativa
  1. De negativa triggers är att coronna biter sig fast som vi ser tecken på i framförallt Europa men även i övriga världen.
  2. Massapriserna som man kan följa här har kommit upp kraftigt sedan oktober 2021 och närmar sig toppen vi såg under dec 2018.

3. Energipriserna visar inga tecken på att komma ner.

4. Inflation. Flera länder i sydamerika har hög inflation. Även Ryssland (8.1% nov -21) och Turkiet (20% nov -21) uppvisar hög inflation. Detta medför att det är svårt att hitta rätt prisnivå.

 

Ägande

Ägande från ledning och styrelse är under all kritik och de uppfyller inte ”skin in the game” kravet.

Största ägare är ett Danskt privatägt företag som heter Thornico a/s . De är ägare i mer än 130 bolag. De äger 69% av Hartman (1.7bn dkk).

 

Investeringscaset

Förnärvarande finns det nog mer nersida kvar i Hartman. Men bolaget har funnits sedan 1917 så jag är övertygad att bolaget kommer parera denna period på ett bra sätt. Men här och är det nog bra att avvakta.

Bra att hålla koll på pappersmassapriser och följa energidebatten såklart. Om det kommer insiderköp är det positivt.

Vill gärna se i kommande kvartalsrapporter att marginalen, ROIC och vinst- samt omsättningstillväxten vänder upp igen innan en eventuell investering. Nu befinner de sig i en nedåtgående trend.

Jag var alldeles för slarvig när jag skrev min analys från juli i år. Men jag baserade min värdering på bolagets guidning och ansåg att aktien kommit ner en bit från toppen och att den var köpvärd. Jag tar åt mig av min egen kritik och gör om, gör rätt

Slutsats

Äger inga aktier men Hartman är ett av nu knappt 20 bolag jag följer nära och jag ser fram mot kommande rapporter.

 

 

3 juli 2021 – Analys

SUMMERING

HARTMAN (529) är en gammal bekant som jag investerade i maj till juli 2020. Det var efter jag lyssnade på Kvalitetsaktiepodden som jag fick upp ögonen på bolaget, du kan lyssna här på avsnitt 59 HÄR. Hartman är ett Danskt kvalitetsbolag. Ägg- och fruktförpackningar. Bolaget bildades 1917. Deras hemsida finns HÄR.

MARKNADER

Hartman har tillverkning och försäljning på lite ostabila marknader därav relativ låg värdering till de fina historiska omsättning- och tillxäxtsiffrorna. Men de har varit väldigt duktiga på att navigera genom värdskrig, depressioner och pandemier tidigare.

VÄRDERING

Nu har aktien rekylerat ner sedan toppen i maj och jag tycker aktien ser aptitlig ut. Skriver en snabbanalys:


Historiskt har bolaget levererat senaste 7-åren (per år): Oms. tillväxt +7.4%, vinsttillväxt 17%, ebitmarginal 11.7%. Bolaget guidar för helåret 2021: oms 2.7-3bn dkk med 14-17% ebit-marginal. Lägger jag in den omsättningen och marginalen handlas aktien nu på ev/ebit 11 för 2021. Historiskt har de värderats på samma, ev/ebit 11.

*står SEK men siffrorna är i DKK

Drar vi ut analysen till 2023 och sätter ev/ebit 11 finns en uppsida på c25%, 645 dk .DCF:en ger motiverat pris på 650 dk.

MOMENTUM

Detta lirar fint med den tekniska bilden. Aktien ser ut att bottna ur här och ev kan vända upp.

 

MIN TAKE

Normalt vill jag gärna ha momentum i ryggen när jag investerar, Harman är nu mer ett contrarian bet men värderingen är låg här och ok MoS.