HUMANA

11 nov 2021 – Kommentar

Q3 2021

Humana (77) ökade tillväxten med 5% i Q3 med en ebitmarginal på 9% som lirar väl med tidigare Q3:or. Inom de olika affärsområdena så växte personlig assistans +4% och Individ- och familj med +5%, tillsammans står dessa två för för 65% av intäkterna.Det som sticker ut är att äldreomsorgen +15% (y/y) växer på bra som planerat efter de etablerar enheter i egen regi. Rörelseresultaten klockar in fint med stigande marginaler och i kvartalet var rörelsemarginaler positiva.

 

Värdering

Jag gör inga förändringar i värderingen, har fortfarande motiverat värde på 70-74 kr. Dessutom är jag numera allergisk mot politisk risk efter Cedergrenska så min slutsats från min tidigare analys står fast, för lågt MoS, ny VD och politisk risk gör att jag avstår.

 

27 sep 2021 – Analys

Bakgrund och beskrivning av företaget

Humana (74 sek) är ett omsorgsbolag med knappt 17 000 medarbetare och närmare 9 000 kunder.
Börsvärde 7.3mdr.
Humanas vinsttillväxt senaste 5-åren har varit 12%, ROIC 6.2% och ebitmarginal 5.6%. Ett kvalitetsbolag

Intäktsfördelning

Störst verksamhet är i Sverige med 73%, sedan Finland med 17% och Norge 10%. Konkurrenter är Ambea och Attendo.
Personlig assistans 37%
Individ och familj 28%
Äldreomsorg 7%
Finland 16%
Norge 12%
De fokuserar på verksamhet i egen regi;
Egen regi 94%
Entreprenadkontrakt 6%

Verksamma i 4 länder

Sverige 73%.
Marknadsstorlek: 250mdr, varav 26% privata aktörer. Humana #1 inom individ och familjeomsorg samt personlig assistans. Växande aktör inom äldreomsorgen.
Finland 17%.
Marknadsstorlek100 mdr, varav 43% privata aktörer. Humana #1-2 inom individ och familjeomsorg. #4 inom äldreomsorg
Humana förvärvade Coronaria Hoiva som är ledande aktör inom äldreomsorg och omsorgsboende. Humana driver 160 enheter, har knappt 4200 klienter samt 2700 medarbetare, Rörelsemarginalen är 4-5%
Norge 10%.
Marknadsstorlek166 mdr, varav 14% privata aktörer. Humana #2 inom individ och familjeomsorg samt personlig assistans(BPA)
Rörelsemarginalen är ca 7-8%
Danmark 0%.
Marknadsstorlek123 mdr, vara 25% privata. Humana mindre aktör.

De olika Verksamheterna

Personlig assistans 38% av intäkterna, ebit-marginal 5.5%
Ca 19k personer har behov av personlig assistans och Humana har 1900 klienter.
Branschens marginaler är utmanande då under 2020 ökade lönerna snabbare är schablonbeloppet (1.5% jämfört med 2-2,25%)
Schablonbeloppet ska höjas inför 2021 med 3.5% (mot tidigare 1.5%)  – kommer ge bättre lönsamhet
Individ och familj. 27% av intäkterna, ebit-marginal 9%
Barn och unga
Humana har 60 aktiva HVB-enheter med plats för 500 klienter.
Familjehem och öppenvård
Humana kan ta emot drygt 700 barn och ungdomar i konsultstödda familjehem.
Vuxen
Humana tillgodoser vuxna med behov inom social psykiatri, neuropykiatri, samsjuklighet, rättspsykiatri och äldrepsykiatri erbjuder de särskilt boende, korttidsboende och HNB hem. Totalt har Humana 30 enheter för plats med 600 klienter.
Äldreomsorg, 8% av intäkterna, ebit-marginal 1,6%
Humana driver 17 äldreboenden i 13 kommuner i sverige.
Under 2020 driver de byggprojekt om tot 320 platser på fem äldreboenden i egen regi. Öppnar 2021 omfattar 320 lägenheter i Falkenberg, Norrtälje, Vallentuna och Ängelholm.
Dessutom ska Humana och Hemgården bygga ett äldreboende i Täby kommun vilket ska vara klart hösten 2022, detta kommer drivas i egen regi och erbjuda 90 lägenheter.
Finland, 17% av intäkterna, ebit 4.6%
Norge, 10% av inttäkterna, ebit 8.7%
I november 2020 vann Humana en upphandlig. Ramavtalet omfattar 16 kommuner och ger tillgång till ett område väster om Oslo i 5-år
Ebitmarginal för de olika affärsområdena

Tillväxt

Tillväxt kommer från flera håll inom Humanas områden;

Tillväxtfokus inom äldreomsorg
Humana satsar nu inom äldreomsorg, de bygger fem äldreboenden i egen regi. Öppnar 2021 och omfattar 320 lägenheter i Falkenberg, Norrtälje, Vallentuna och Ängelholm.
Demografiska förändringar i Norden
Antalet äldre personer kommer öka kraftigt kommande 10-åren och psykisk ohälsa ökar vilket kommer ställa ökat krav på kvalitet, specialisering och individanpassning. Trend som förändrar omsorgen i grunden är också synen på individen och rätten att delta i besluten om den egna
vården.
Pressad offentlig ekonomi och kapacitetsbrist
Många kommuners infrastruktur är eftersatt. Bara i sverige behövs 500 nya äldreboenden till år 2026 och hälften av alla kommuner klarar inte av att möta behovet av platser på särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. Övriga norden har liknande behov.
Antal invånare över 80 år kommer öka med ca 50% inom mindre än 10 -år.
Kompetensförsörjning
Till svensk välfärd beräknas över 47k personer behöva rekryteras till 2029, varav 340k för att ersätta pensionsavgångar

Riskbedömning

Risken finns alltid att någonting händer på ett av boenden och därmed kommer negativa skriverier uppkomma och i förlängningen politiska regleringar. Senast var det en 5-åring som tragiskt dog på ett av Humanas HVB-boenden. Detta gör att denan typ av bolag ska ha en värderingsrabatt.

Värdering

Vid aktiekurs 72 kr anser jag att Humana är rätt värderad. Med ev/ebit 12x är målpris 70 kr inkl utdelning och då finns därmed ingen uppsida kvar. DCF ger 74 kr med 10% wacc. Då de har så pass här skuldsättning (leasing) ger p/e 11 ett motiverat värde på 102 kr.

Man skulle tom kunna argumentera att värderingsmultiplarna ska vara ännu lägre än12x, kanske ner mot 10x då den politiska risken finns.

Investeringsanteckningar

Omsorgsbolag är en stabil verksamhet men med politisk risk. Förnärvarande verkar fokus ligga på att ändra vinstuttagen för privatskolor men detta kan snabbt ändras. Med det samhällsklimat vi befinner oss i kommer behoven dock att öka över tid.

Den organiska tillväxten är stabil med ökande behov inom flera av Humanas verksamheter. Bolaget har växt med 4.8% cagr de senaste 4 åren. Målet är 5% med 7% ebitmarginal (6%)

Ny VD är utsedd då Rasmus Nerman går till Apoteket. Nya VD kommer internt och heter Johanna Rastad. Hon har suttit i koncernledningen i 3 år och är idag chef för individ och familj.

Invstestering

I nuläget avvaktar jag investering och sätter neutral på aktien. Jag är ambivalent då det är politisk risk, ser ingen riktig trigger i närtid plus att MoS är obefintlig. Det finns dessutom inte speciallt mkt skin in the game från ledning och styrelse. Största ägare är ett privat investmentbolag; Impilo som äger 20% av kapitalet.

Dessutom är det en ny VD på plats och jag vill gärna avvakta ett antal kvartal innan en ev investering.