Summering:

 • Totalportföljen består av: aktiv (2/3), passiv (1/3)
 • 7-12 aktiepositioner i den aktiva aktieportföljen
 • 15% max position i ett bolag eller bransch
 • Investera i aktier och branscher jag förstår
 • Värdering, sentiment och flöden driver priset
 • Tydlig dokumentation vid total -10% portföljförlust från HWM
 • Fokusera på kvalitet, värde och momentum, inte makro eller gissa hur marknaden ska gå
 • Skala ner och ha max 3% position inför rapport – tänk Q1 Kambi, Kind, Bmax, PDX…
 • Förbjudet att handla terminer för spekulation
 • Play the looser game
 • En bra mix av olika branscher och olika typer av bolag (value, growth + high roic osv) i portföljen
 • Sikta på att alltid vara 90% investerad, utnyttja belåning upp till 110%

Övergripande tillgångsallokerinG

Stockpicking, aktiv portfölj – aktier 65%
Aktiefonder 30%
Långa räntor/utlåning 0%
Korta räntor/cash 1%
Guld 3%
Krypto 1%
Allokering aktiv och passiv
Totalportföljen består av en aktiv del (2/3) som investeras i aktier och en passiv del (1/3) som investeras i fonder, räntor, guld och krypto.
Aktiv portfölj: Värde-, tillväxtbolag. Inrikting på micro-, små och medelstora bolag. 500mkr till max 10 mdr sek.
Värdering görs med 3-5 års horisont.
Semi-passiv: Momentumstrategi fonder, 1, 3, 6 mån (ref: Borslabbet.se)
Den passiva delen av portföljen består av fonder som rebalanseras 2 gr/år, 1:a mars och 1:a september, är alltid fullinvesterad i marknaden.
Ev utlåning genom Klarna/Lendify, pappers- och fysiskt guld samt krypto på Trezor.
Den passiva portföljen har flera anledningar:
Motverkar min FOMO
Passiva investeringar är över tid bra komplement till aktiv
Alltid investerad i marknaden
Får exponering mot stora bolag
Survival bias – ingen risk att ett index går i konkurs
Fonder

Grundallokering passiv, fonder;

Globala fonder 70%
Länsförsäkringar Global Indexnära

Europa 5%
SEB Europa småbolag

Sverige 10%
SEB Sverige Indexfond

Emerging markets 5%
Swedbank Robur Access Asien

Sektorfonder 10%
TIN Ny teknik
DNB Healthcare

Investeringsstrategi Stockpicking aktier

Investera i branscher och aktier jag förstår, bolag med mcap mellan 500mn – 10mdr. Leta värde och strukturell tillväxt. Endast nordiska bolag.

Metod för att hitta investeringscase
AFV, Börsveckan, poddar.
Bygg upp över tid analysbevakning av de bolag jag väljer att bevaka. Dessa bolag ska jag ha djup kunskap om och ska gå genom nedanstående process:
Fokusera på kvalitetsaktier som har ökande vpa, positiv trend på R12 och med ledning som har skin in the game;
Fokusera på kvalitetsaktier som har ökande omsättning, ökande vpa, bra och stabila marginaler.
 1. Minst 5-års historik
 2. Vinst på sista raden
 3. Stabil omsättningstillväxt
 4. Stabil, hög ROIC
 5. Stabil, ökande ebit och VPA
 6. Skin in the game
 7. Absolut billigt, dvs hur värderas bolaget
 8. Relativt billigt, dvs hur bolaget värderas till sitt eget historiska intervall
 9. Genererar FCF
 10. Stark balansräkning
 11. En affärsidé som du förstår
 12. Okomplicerad bolagsstruktur
Momentum
Ranka efter RS Rank-L poäng i Börsdata (beräknas genom ett snitt mellan 3 mån, 6 mån, 9 mån och 12 månader). 
RS Rank-L nivåer
Under -50: Momentum Dag/Vecka/Månad, alla i sälj och aktien har mkt att bevisa. Troligen oinvesterbar. Avvakta på bekräftelse i op. trend innan position!
Runt -20: Dag har bottnat och är troligen i köp eller avvakta, Vecka på väg att vända upp och Månad i sälj.
Runt 0: Dag är troligen i köp eller avvakta, Vecka i köp och Månad avvakta eller köp
Över 10: Dag kan vara i köp/sälj eller neutral. Men den långa momentumtrenden i Vecka och Månad troligen i köp.
Över 20: Troligen etablerar långsiktig Måndastrend.
Över 50:  Etablerad stark trend, kan vara risk för rekyl
Jag anser att värdering är grunden i min investeringsfilosofi men momentum (flöden och sentiment = momentum) påverkar mkt. Jag uppskattar att värdering är 2/3 och momentum 1/3 på medellång sikt (c:a 6-9 månader). Kortsiktigt (dag och veckor) påverkar momentum kanske 90% av prisrörelser.
Peers
Oftast så finns det en eller två vinnarbolag i en bransch, bättre ofta att köpa vinnaren som gått relativt starkast i en bransch till en högre värdering än det billigaste bolaget. Tänk Bufab, och OEM vs AQ samt Kindred vs Betsson
Conviction
Jag ska vara så påläst, kunna bolaget och vara säker i min värdering så min conviction att jag kan hålla kvar min position när det smärtar.
Dokumentering
Dokumentera tydligt och explicit varje investering. När ska jag få tillbaka pengarna och av vem? Köper jag för att värderingen är låg, trigger att vinsten ökar, ökande ROIC eller att marginalerna kommer förbättras? Dvs vad som krävs framåt för att jag ska behålla investeringen och inse när jag gjort en felbedömning.
Analyshorisont
Grundvärderingen sker över kommande 1-3 åren men målpriset kan uppnås inom några månader/kvartal om momentum driver upp aktien (då säljs positionen). Om någonting fundamentalt ändrats görs en ny värdering och ett nytt beslut tas.
Jag är opportunistisk och ska utnyttja marknaden till min fördel.
Marknadsuniverum
Alla bolag på nordiska marknaden. Är bolaget väldigt litet måste jag ta hänsyn till omsättning / dag och inte bygga för stor position. Inte fastigheter eller finans.
Arbetsordning innan investering:
Första steget
 1. Förstår jag bolaget? Eller är det ”to-hard-pile”
 2. Skin in the game? Ägarsituationen, ledning osv
 3. Finns 5-års historik och tjänar bolaget pengar
 4. Är aktien (vinsttillväxt 5-år) Super growth (+30%) , growth (20-30%) , value (10-20%) eller slow growth (3-10%)
 5. Hur ser aktien ut relativt mot befintliga innehav (alternativkostnad). Kompletterar det min portfölj?
 6. RS Rank-L > 0?
Finansiell hårddata
 1. Vinsttillväxt – stabil/ökande senaste 5-år
 2. ROIC-nivå och trend
 3. Omsättningstillväxt – stabil/ökande senaste 5-år
 4. Ebit-marginal – stabil/ökande senaste 5-år
 5. Stark balansräkning
 6. Stabila positiva kassaflöden
 7. Direktavkastning
 8. Snabbvärdering i excel med api Börsdata. Multipel och DCF.
 9.  Är trenden uppåtgående på R12 i omsättningstillväxt, rörelsemarginal, vpa och ROIC
Kvalitativ analys
 1. Narrativet. Vad är storyn?
 2. Läs alla analyser från Penser, AFV, Börsveckan mfl
 3. Jämför bolagets ROIC, ebit-marginal, vinst- och omsättningstillväxt med peers
 4. Starka vallgravar. Har bolaget en unik produkt eller tjänst? Är de top 3
 5. Läs års- och kvartalsrapporter, senaste (3)åren
 6. Kolla på presentationer, intervjuer och poddar med VD, IR osv.
 7. Vad är triggern för aktien. Vad ska förändras från idag? Omsättning, marginal, ROIC, kassaflöde, multipelexpansion, sentiment, momentum?
 8. Hur ska bolaget investera för tillväxt?
 9. Konkurrenter
 10. Vad är de tre största riskerna? (tänk Kambi)
 11.  Gör en mer ingående DD på VD, CFO, styrelse och ledning. Levererar de som utlovat? Kan man lita på dem?
Värdering
 1. Mata in omsättning och marginaler per affärsområde/tjänst/marknad som ger för hela bolaget i excel-snurra
 2. Gå genom balansräkningen, skulder, goodwill och tillgångar
 3. Modellering av framtida omsättning och marginaler
 4. Gör mulipelvärdering, uppskatta framtida multiplar baserat på historiska
 5. Gör en grundlig DCF
 6.  VPA måsta vara stigande kommande (1) år
 7. MoS CAGR över 15% (KAP MoS 20% nästa år) per år kommande 3- år. Både multipel- och DCF värdering måste uppfylla avkastningskravet, (ger 50% på 3 år).
 8. Benchmarka bolagets tillväxt, marginaler, värdering osv mot peers i samma bransch
 9. Plotta aktien moot peers. Hur har aktien gått relativt sett peers historiskt
Helikopterperspektiv
 1. Värdering, sentiment och pris. Gör sentiment och momentumbedömning. Hur är sentimentet i marknaden för den specifika branschen nu vs 6 månader sedan (tänk gaming/iGaming hösten 2021). Om 6 månader framåt i tiden
 2.  Hur passar bolaget in i min nuvarande portföljsammansättning? Bolaget måste komplettera de befintliga innehaven
 3. Storlek på position bestäms av  sammansatt momentum 3, 6 och 12 mån
 4. Har jag gått genom alla mina krav och kriterier inför en investering ovan?
 5. Ska jag vänta på mer information (nästa kvartalsrapport)
 6. Känner jag mig stressad att ta position
 7. Köper jag för dyrt, eller är det bättre att avvakta
 8. Skriv löpande rå-dokumentation av hela caset under värderingen i Evernote. Addera löpande nyheter med analys och kommentarer
 9. Skriv en analys som är logisk, sammanhängande kort och koncis. Publicera på hemsidan och följ upp med kommentarer och analyser.
 10. Anteckna kvantifierat varför jag köper (vilken värdering, narrativutveckling, prognoser för försäljning och vinst) och vad som kan få dig att sälja (vilken kursrörelse, värdering, prognosmiss för försäljning och vinst, förändrat narrativ) i Evernote
 11. Addera aktien i ”Analysarkiv” och ”Uppsidan” för uppföljning. När förändring sker i caset. Uppdatera hemsidan som ”Kommentar” eller ”Analys” och publicera på hemsidan
 12. Följa upp anteckningarna och utvärdera vad som föll ut som väntat/oväntat och om det var tur och tillfälligheter eller skickligt och logiskt prognosarbete när jag förändrar caset (från neutral till köp osv)
Krav för investering
Multipelvärdering och DCF- analys måste indikera MoS på över 15% CAGR per år (50% på tre år) samt ökande vinst per aktie kommande kvartal och år.
Exitstrategier
 1. Momentumrankingen reglerar storleken på positionen under förutsättning att fundamenta inte förändrats
 2. Om aktien når min värdering görs omtag och med ny värdering. Har ingenting fundamentalt förändrats eller ny information tillkommit så gör en momentumranking för att se styrkan i momentum. Om momentum avtar så börja skala ur positionen
 3. Om caset förändras i.e ny information, fundamentala förändringar , ledningsförändringar, triggern försvinner, mm, görs omtag med ny värdering. Är caset inte intakt sälj positionen.
Positionsstorlek och momentum
I slutet av varje månad: Ranka sammansatt momentum 3, 6 och 12mån (snitt) på alla aktier jag bevakar.
Krav: sammansatt momentum  > 0 för position.
Diversifiering
Max 15% i en bransch
Max 15% i ett innehav
Conviction och FOMO
Jag ska vara så påläst, kunna bolaget och vara säker i min värdering så min conviction att jag kan hålla kvar min position när det smärtar.
FOMO är svårt att hantera, acceptera känslan men låt den inte påverka mig.
Ta inspiration av andra men fokusera på mig själv, mina värderingar och min situation.
Det är mitt ansvar, mina beslut – ingen annans.
Agera utifrån min situation – ingen annans.
Var påkopplad – slappna aldrig av då en sell-off alltid kommer som en överraskning