INWIDO

2022-01-02 – Kommentar

Inwido (187) handlas nu i mitten av mitt värderingsspann och aktien är nu fullvärderad enligt mina antaganden. Aktien är + 16% sedan min analys. Ingenting har hänt i bolaget utan det är flöden/momentum som tryckt upp aktien. Svårt läge här. Reaktionen på ett förvärv kan i detta läge bli ”sell on news” om det inte faller marknaden i smaken. Risken har ökat i caset men momentum är starkt och kan fortsatta driva aktien högre.

2021-10-02 – Analys

Inwido (161kr) är Europas ledande dörr- och fönstertillverkare med försäljning på 11 marknader med 9.6mdr sek i ev. Bolaget har 28 affärsenheter och c 4 600 anställda (Q3 2021).

 

De säljer fönster och dörrar under ett antal varumärken.

Verksamheten

Inwido omsatte 6.68 mdr sek under 2020 och under 2020 växte e-handeln till 12% av koncernens omsättning.

De delar upp och redovisar två geografiska områden, Nord och Syd där Nord står för 55% och Syd för 43%, resterande är ”övrigt”. Region Nord är Sverige, Norge och Finland och Syd är Danmark, Storbritannien, Irland och Polen.

I Nord är 60% av omsättningen till konsument till skillnad mot Syd där 91% är mot konsument. Historiskt har Syd haft en högre och mer stabil Ebita-marginal.

Aggregerat omsätter Nord 4 mdr sek (R12) mot Syd 3.2mdr sek (R12).

Värdering

Jag värderade och investerade i Inwido i juni 2020 då aktien handlades runt 60 kr (värdering 100 kr) och var nöjd i september runt 90 kr. Det var såhär i efterhand ett misstag då aktien nu handlas i 161 kr. Att höja blicken och ligga kvar i ett bra case är svårt.

Hur ser det ut nu? Historiskt har Inwido haft en låg värderingsmultipel (ev/ebit) på 11x och nu handlas den på 12x för 2021. Inte mkt uppsida. Min DCF indikerar en värdering på 180 kr med 7.2% wacc. Applicerar jag ev/ebit 15x så hamnar värderingen på runt 200 kr för 2023 inkl utdelning.

Jämför vi Inwido med peers (bakåtblickande) så bör Inwido kunna värderas upp lite. Balco ser tex väldigt dyr ut (ev/ebit 32) med fallande vinst, ROIC, ebitmarginal och omsättningstillväxt.

 

Triggers

Jag vet att det är vanskligt att skruva på multiplarna men det finns flera triggers i närtid som gör att jag gillar caset:

  1. ROIC trendar uppåt, historiskt har Inwido haft en ROIC på  8.8% (5-årssnitt) men nu är den på höga 13.4% och trenden ser stark ut.

2. Multipelexpansion. Lannebo, Spiltan, Robur mfl fonder har ökat i Inwido sedan Q4 2020 och jag tror att Inwido kan rida på ESG vågen.

3. Förvärv. På conf. caller för Q3 indikerade ledningen att det ska komma ett förvärv innan året är slut.

4. Kapitalmarknadsdag. 9 dec ska Inwido ha sin kapitalmarknadsdag och det brukar komma nyheter som kan vara positivt för aktien.

5. I Q4 kommer Afa försäkring betala ut 19 msek pga överskott gällande kollektivavtal. Ibland är marknaden lite smådum och ser enbart att ebit kommer upp och detta kan ge en positiv effekt.

6. Nettoskulden har kommit ner och är nu på 700 msek exkl IFRS. Detta öppnar upp för återköp, förvärv och utdelning.

 

investeringscaset

Negativt

Styrelse och ledningen har en del aktier men det skulle kunna förbättras.
Liten MoS. Jag brukar gilla att ha en ordenlig uppsida på 15% per år med de historiska värderingsmultiplarna. Det finns det inte i Inwido på dessa nivåer. DCF:en ger c 15% uppsida, klent.

Positivt

Aktien är inte dyr, varken mot peers eller mot sin historiska värdering och  med så pass många triggers i närtid anser jag att Inwido har limiterad nersida och är ett köp här.

Det jag vill se innan året är slut är ett bra förvärv, att ROIC fortsätter trenda upp eller ligger kvar på 13-14%. Inwido har som mål att växa mer än marknaden (1-2%) och jag har antagit en tillxäxt på 3% (senaste 5-åren har oms. växt med 5.2%, vinst 9.5%), förhoppningsvis är det för konservativt med 3% och att de levererar minst som de gjort historiskt.