KINDRED

2021-10-27 – Kommentar
KIND (115) handlades ner kraftigt efter Q3 rapporten på svag guidning för Q4 -21 och låg sportboksmarginal. Har grävt lite och riktingen är mot normalisering.  Sedan är osäkerhet i Nederländerna stor som tar ner visibiliteten. Spelöverskott per produkt visar på fallande trend förutom kasina som ökar +16% y-y men minskat -4.4% q-q. 

Kasino går upp till 56% (52%) av totalt spelöverskott samtidigt som sportspel minskar till 39% (43%). Detta kan jämföras med Betsson som har 74% (79%) kasino och 26% (21%) sportbok. Betsson ökar alltså andel sportbok.

USA satsningen har inte givit några större avtryck. Spelöverskottet i Q3 för USA är 5.8m GBP (7.3 mn GBP) och US satsningen kostade -7.6 mn GBP på EBITDA nivån i Q3 -21

Kindred guidar att spelöverskottet kommer in mellan 220 – 260 mn GBP i Q4. Det vill säga en minskning med c -35%.
Historiskt har Kindred legat på en ebitmarginal på 17.5% (5-års snitt) men jag tar ner ebitmargialen till 12% för 2022 pga av NL och 14% 2023. Jag kapar omsättningstillväxten till -10% 2022 och +8% 2023. Jag har legat för högt i mina tidigare antaganden analyser. Med de nya antaganden hamnar min multipelvärdering på 128kr inkl utdelning medans DCF på 140 kr.

 

2021-10-07 – Kommentar

Kindred (112kr) har nu kommit ner -17% från min förra analys. Nu finns det en uppsida på över 40% på ev/ebit 11, 2023 och DCF:en ger 207 kr (+88%) så jag slår om till köp.

På dessa nivåer handlas Kindred på mitt pessimistiska scenario vilket får ses som väldigt lågt.
Oms. tillv 5% per år (2021-2023), ebitmarginal 20% 2021, 19% 2022 och 18% 2023. Och med en ev/ebit multipel på 8 ger målpris 107 kr. Nedsidan bör vara begränsad.

2021-10-01 – Analys

Kindred (135 kr) har från ATH på 168kr kommit ner -20% på 6 handelsdagar. En av orsakerna är regleringen i Nederländerna (spelskatten blir 31% vs Sverige på 18%). Den 1 oktober trädde de nya reglerna i kraft och 10 operatörer (finns 29 licenser) fick licens men Kindred är inte ett av bolagen då de tidigare bötfällts och måste avvakta innan licens kan ansökas. Kindred kommer troligen ansöka om licens i Q4 2021. Flera operatörer meddelade igår att inte kommer acceptera Nederländska spelare och idag kom Kindred med samma budskap. Detta innebär enl Kindred får  minskat EBITDA på -12mn GBP per månad, dvs 36 mn GBP per kvartal. I Q2 2021 visade Kindred ett EBITDA på 114.5 mn GBP så -31%. Det är väldigt hög andel av EBITDA med tanke på att spelöverskottet för Västeuropa ligger på 67%. Detta betyder att NL står för 46% av västeuropa.

Tidigare har Kindred betalat 5% i skatt och när regleringen kickar in kommer de betala 31%. Jag känner att osäkerheten är stor och jag får inte grepp på Kindred här och nu. Anta att de får licens under 2022, kan det ta till H2 2023 innan de gör vinst i Nederländerna. Lägg sedan på satsningen i US som kostar pengar för närvarande. Gör jag en värdering och uppskattar påverkan från Nederländerna hamnar mitt motiverade värde på 159 kr (uppsida på 17% inkl utdelning) med ev/ebit 11x vilket visserligen är konservativt men anser att osäkerheten framgent är hög, dessutom är det 11x som Kindred värderats till historiskt . DCF:en ger 200 kr. Aktien kommer troligen befinna sig i en konsolidering mellan 130 kr och 170 kr en tid framåt.

Ofta finns det värde i att gräva och analysera bolag, lära sig mer, men när mycket av spelreglerna och framtida intjäning handlar om politiska beslut som påverkar bolaget känner jag att det finns enklare case att spendera tid på. Så här och nu avvaktar jag i Kindred.