PREVAS

2021-12-15 – Analys

Prevas (88 kr) är en IT-konsult från Västerås som grundades 1985 med ett börsvärde på 1.1mdr . De kommer omsätta dryga miljarden i år med en ebitmarginal på 10%. De har c:a 740 anställda och har kontor i 16 Svenska städer, tre i Danmark och ett i Oslo.

Sverige är Prevas största marknad med 78% av omsättningen, Danmark står för 17% och Övriga 5%.

Kunderna är spridda över ett antal branscher vilket är tilltalande och sänker risken i verksamheten.

Tillväxt och Marginaler

Historiskt har Prevas haft väldigt dålig lönsamhet med negativ ebitmarginal. Johan Strid tillträdde som VD 2018 och har verkligen genomfört förändringar och lyft bolagets lönsamhet till en ebitmarginal på c:a10%. Senaste 5-åren har omsättningen ökat med 9% per år, den årliga vinsttillväxten senaste 5-åren med imponerande 60% med en nuvarande ROIC på 18%.

Under hösten 2020 meddelade Prevas att de skulle förvärva Evotech och formellt inkluderades Evotech i Prevas under Q1 2021.

R12 ser trenden stark ut.

Segment

Tittar vi under huven och ser hur de olika segmenten utvecklats över tid ser vi att Lifescience har ökat från 16% i Q4 2017 till 23% i Q3 2021, medans verkstad har ökat från 20% till 22% under samma period vilket gör att cyklikaliteten minskat.

Detta syns tydligt om man plottar Y-Y% förändringen för de olika segmenten, verkstad och fordon har gått bananas sista kvartalen:

Ökande lönsamhet

I konsultbranschen handlar det om att öka antalet konsulter för att kunna växa. Prevas har inte bra ökat antal anställda utan dessutom ökat lönsamhet per anställd.

Värdering

Bolaget har uttalat lönsamhetsmål (EBITA) på 10% och har ökat antalet förvärv senaste åren. VD Johan Strid avser fortsätta med förvärv. Jämför vi omsättning, vinst, marginal, ROIC, värdering mm med peers så ser Prevas undervärderad ut.

Prevas handlar under sin historiska värdering (bakåtblickande) på ev/ebit 10.6

Antar jag omsättningstillväxt på 8% kommande år med en ebit-marginal på 9% så ser Prevas intressant ut här med en uppsida på mellan 40-50%. Möjligen är jag lite för positiv när det gäller lönsamheten… Sätter jag ev/ebit på 13x indikerar det 119 kr och min DCF med wacc på 7.8% ger det 136 kr. Svagt fallande VPA under 2022 är ett orosmoment.

Ägande

Ägarbilden är lite splittrad men bra med skin in the game från styrelse och ledning.

DeVenture är största ägaren på 10.3% och är ett privat investmentbolag baserad i Västerås. CEO för DeVenture är Robert Demark och han sitter även i styrelsen. Amiral Gestion är näst största ägare på 10.2 % och är en Franskt asset manager. Per Vennesjö på plats nummer tre äger 10.2% är ett privat investmentbolag, också baserad i Västerås. Göran Lundin äger 10% och är grundare. VD Johan Strid äger aktier för 14mkr.

Investeringscaset

Det finns inte så många IT-bolag kvar på börsen att välja mellan. Prevas är ett kvalitetsbolag som nu har vind i seglen operationellt men frågan är om det bara kan bli sämre härifrån? Jag tror inte det. Underliggande verksamhet går starkt och trenden kan nog fortsätta några år till.

Plottar vi aktiekursen mot peers har Prevas kommit ner senaste tiden då det varit en säljare i marknaden som tryckt ner aktien. När väl säljaren är klar kan säljtrycket släppa och aktien bör kunna studsa upp. Detta i kombination med en låg värdering tycker jag Prevas ser intressant ut.

 

Risker

Covid ställer fortfarande till det men företagen har haft en generalrepetition sista två åren och Sverige till skillnad mot många andra länder tillämpar inte hard lockdown så jag anser att även om vi får en ny våg med omicron bör Prevas hantera detta väl.

En annan risk är att konsulter slutar och att det är svårt med nyrekrytering men detta problem har hela branschen plus att detta är ingenting nytt.

Triggers

Ett antal trigger som påverka kursen och sentimentet till Prevas:

 Positiva
 1.  När säljaren är klar så bör aktien studsa upp. Enl min uppskattning har de c:a 80k aktier kvar att sälja om de ska nolla ut sin position.
 2.  Uppköp. Med den splittrade ägarbilden kan ett bud lura i vassen.
 3.  Multipelexpansion. På nästa år handlas Prevas till ev/ebit 11x. Billigt. Skulle kunna värderas till 15x utan att anses som dyr.
 4.  Fler mindre förvärv.
Negativa
 1.  Kraftig smittspridning i samhället och det blir en stor lock-down och därmed svårt att besöka kunder eller leverera.
 2.  Fortsatta leveransproblem som påverkar Prevas kunder negativt och tvingas sätta projekt på is eller stoppa projekt.
 3.  Ökande lönekostnader pga av nyrekryteringar och löneinflation.
 4.  Fallande lönsamhet pga ökande lönekostnader och flaskhalsar.
 5. Fallande VPA.

Summering

Om man vill ha en exponering mot en IT-konsult tycker jag Prevas är det bästa valet här och nu. Jag gillar CAG men nu är den för dyr. AFV och Börsveckan gillar Prevas och jag kan inte mer än att hålla med.

Checklista

Vad jag vill se kommande kvartal för att caset ska vara intakt:

 1.  ROIC över 15%. Ligger nu på 18.3%.
 2.  Ebitmarginal över 9%.
 3.  Ökande omsättning.
 4.  Ökande vinsttillväxt.