TCM Group

2021-11-18-Kommentar

TCM (156 DKK) lämnade en Q3:a inline. Organiska tillväxten var 10% däremot togs kostnader pga renodling så omsättningstillväxten var +6.1% för kvartalet. Positivt var att tillväxten utanför Danmark (Norge) var +16%. Bolaget känner av svårighet i leveranskedjan och med det ökande kostnader. De har kompenserat för högre råvarukostnader och detta kommer synas i Q4 .

De guidar för DKK 1090 – 1120mn i omsättning och ebit DKK 148-155mn.

Jag gör inga förändringar i min värdering, avvaktar fortfarande på att aktien ska komma ner för att det ska finnas mer säkerhetsmarginal, min värdering ligger på 189 – 190 DKK

27 sep 2021 – Analys

 

Bakgrund och företaget

Börsvärde: DKK 2mdr

TCM (146 dkk)  är Skandinaviens 3:e största kökstillverkare (Nobia, Kvik, Ballingslöv, Vedum, IKEA är största konkurrenter) och säljer genom 140 butiker i Scandinavien med fokus på Danmark och Norge (91% rev i  Danmark) och har knappt 500 anställda.

De noterades på på börsen 2016, intervall 90-105 DKK. Sattes på börsen av Carnegie, ABG och Danske Bank. De har 91 brand stores i Danmark och Norge och totalt 140 butiker i hela scandinavien. TCM säljer kök mm under 4 olika brands och därutöver säljer de inredning till badrum och tvättstugor samt garderobsystem online under vissa under-brands. All tillverkning sker in house, de har 2 fabriker i Danmark

Bolager förvärvade nettoline 2017 (ett lågprissegment). Köpte Celebert 2021 (e-commerse). Sedan mars 2020 är Torben Paulin VD, som äger 10k aktier. 2020 omsatte de DKK 1,025 mn, + 1.8% Y-Y. Adj Ebit på DKK 140 mn, vilket ger bit-marginal på 13,6%

De satsar nu mot online och ökar etableringen i Norge.

Guidade för 2021 mot omsättning 1040 – 1100 mdkk med förväntat tillväxt på 4-10%. Ebit 145 – 160mdkk men ökade guidningen i Q2:an: oms. tillväxten till 1090 – 1120 mdkk och Ebit till 148 – 162 mdkk

TCM Group delade ut 5.5 dkk (54% av vinsten) + extrautdelning på 7.50 dkk för 2020 och de initierat återköpsprogram på 150 dkkm (ca 1mn aktier vid 150 dkk).  Har till och med Q2 2021 köpt aktier för 82.3mn dkk. Bolaget gick över till IFRS 202

Ägare

Negativt är att de största ägarna är fonder. Styrelsemedlemmar äger en del aktier:

Ordförande, Sanna Mari Suvanto: 20k

Vice Ordf. Anders Skole-Sörensen: 7600

Carsten Bjerg: 2400

Sören Mygind Eskildsen: 3850

Danny Feltmann Espersen: 4400

VD, Torben Paulin: 10k

CFO, Mogens Elbrönd Pedersen: 40k

Brands

TCM har framförallt 4 olika brands där Svane som startades 1992, är high end och sälj genom butiker i Danmark och Norge.

Tvis – har producerat kök i 60 år. Köken tillverkas efter order, inget lager, kundanpassat. Finns i butiker i Danmark och Norge.

Nettoline – har tillverkat kök, badrum och garderober sedan 70-talet . DIY. Säljs genom grosister i skandinavien.

E-commerce- TCM äger 45% Celebert som i sin tur säljer genom ett antal (4 st) hemsidor. Kök, badrum, tvättstugor och garderobsystem.

Private label – DIY under andra namn

De har som tillväxtmål att öppna 3 nya butiker under 2021 med tillväxtfokus på Norge. 

GEOGRAFISK SPRIDNING

Konkurrenter

Riskbedömning

TCM försäljning drivs främst av renovering av privatpersoner och vid en lågkonjunktur kommer privatpersoner dra ner på renovering och investeringar i nya kök. Vi kommer dessutom från en stark period och frågan är om tillväxten kommer fortsätta i denna takt.

Värdering

TCM har historiskt levererat stabila tillväxt och nyckeltal.

Jämför vi siffrorna mot Nobia och Svedbergs så levererar TCM bättre nyckeltal och är lägre värderad;

TCM

5-årig vinsttillv: 30%
5-år ROIC: 17%
5-år Oms. tillv: 16%
5-år Ebit. tillv: 21%
Ev/ebit senast 11 (5-år snitt 10)
P/E senast: 14

Nobia

5-årig vinsttillv: 6%
5-år ROIC: 12%
5-år Oms. tillv: 1.4%
5-år Ebit. tillv: -7%
Ev/ebit senast 14 (5-års snitt 15)
P/E senast: 17

Svedbergs

5-årig vinsttillv: 9%
5-år ROIC: 15%
5-år Oms. tillv: 11%
5-år Ebit. tillv: 9%
Ev/ebit senast 15 (5-års snitt 14)
P/E senast: 17

Jag antar att 2021 hamnar i linje med bolagets guidning. Då finns en uppsida på 29% i det neutrala scenariot. Min DCF hamnar på 210 dkk med 7.6% WACC.

Investeringsanteckningar

TCM Group är ett kvalitetsbolag och fokuserar på tillväxt framgent mot Norge. Spännande att se om den ny VD:n levererar.
Vill även se Q3:an innan en ev. investering. Om inte aktien kommer ner närmaste tiden till 120-130 DKK för då det finns en rejäl MoS anser jag. Viktigt att ROIC ligger kvar över 17% framöver. Viktigt även att följa upp hur expanderingen går i Norge, att de levererar på löftena.
Caset saknar i nuläget även en trigger i närtid.

Investering

Jag sätter neutral på TCM Group. Jag kommer behålla bolaget på min bevakningslista och gör omtag efter Q3:an.