12 AUG 2021

Kl 15:30

Går nu genom ytterligare en djup svacka emotionellt sedan jag började sitta som heltidsinvesterare 2019. Under corona var det en extern händelse som påverkade mig som jag tog mig ur på ett ok sätt.

Nu, som oktober 2020, är det mitt eget fel. Girighet, stort ego och ett aktiva val att bryta mina regler har försatt mig i den position jag befinner mig i nu. Att inte vara nöjd är visserligen ett bra drag men nu gick mitt driv över styr. Måste landa i denna känsla, låta den sjunka in så att den sätter spår. Viktigt att jag dokumenterar hur jag mår och hur jag känner för ska lära mig att inte hamna här igen. Förluster känns 4x så jobbiga som en vinst.