Summering:

 • Totalportföljen består av: aktiv (2/3), passiv (1/3)
 • 7-12 aktiepositioner i den aktiva aktieportföljen
 • 5%/10%/15% är standardposition.
 • Investera i aktier och branscher jag förstår
 • Tydlig dokumentation vid total -5% portföljförlust från HWM
 • Fokusera på bolag, värde och momentum, inte makro eller gissa hur marknaden ska gå
 • Skala ner och ha max 5% position inför rapport – tänk Q1 Kambi, Kind, Bmax, PDX…
 • Förbjudet att handla terminer för spekulation
 • Play the looser game
 • Om jag inte sitter vid skärmarna – skala ner risken innan – tänk sportlov 2020, 2021, Spanien 2021
 • Max 15% exponering mot en bransch, max 15% i ett innehav, max 5% total position i contrarian

Övergripande tillgångsallokering

Aktier 65%
Aktiefonder 20%
Långa räntor/utlåning 0%
Korta räntor/cash 5%
Guld 5%
Krypto 5%
Allokering aktiv och passiv
Totalportföljen består av en aktiv del (2/3) som investeras i aktier, en semi passiv del (mkt liten del) och en passiv del (1/3) som investeras i fonder, räntor, guld och krypto.
Aktiv portfölj: Värde-, tillväxtbolag. Inrikting på micro-, små och medelstora bolag. Alpha (belåning upp till 150 %)
Semi-passiv: Momentumstrategi fonder, 1, 3, 6 mån (ref: Borslabbet.se)
Den passiva delen av portföljen består av fonder som rebalanseras 2 gr/år, 1:a mars och 1:a september, är alltid fullinvesterad i marknaden.
Utlåning genom Klarna/Lendify, pappers- och fysiskt guld samt krypto på Trezor.
Den passiva portföljen har flera anledningar:
Motverkar min FOMO
Passiva investeringar är över tid bra komplement till aktiv
Alltid investerad i marknaden
Får exponering mot stora bolag
Survival bias – ingen risk att ett index går i konkurs
Fonder

Grundallokering passiv, fonder;

Globala 50%
Länsförsäkringar Global Indexnära
Handelsbanken Global Småbolag

USA 20%
Länsförsäkringar USA Indexnära

Europa 5%
SPP Aktiefond Europa

Sverige 5%
SEB Sverige Indexfond

Asien 5%
Swedbank Robur Access Asien, exkl Japan

Emergin markets 5%
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader Indexnära
Handelsbanken Kina

Sektorfonder 10%
Core Ny teknik
C Worldwide Medical

Investeringsstrategi aktier

Investera i branscher och aktier jag förstår, bolag med mcap mellan 500mn – 50mdr. Leta värde och strukturell tillväxt. Endast nordiska bolag.

Den aktiva portföljen: Stockpicking
Fokusera på kvalitetsaktier
1) Absolut billigt, dvs hur värderas bolaget.
2) Tillväxthastighet i vinst (NOPAT)
3) Relativt billigt, dvs hur bolaget värderas till sitt eget historiska intervall.
Conviction
Jag ska vara så påläst, kunna bolaget och vara säker i min värdering så min conviction att jag kan hålla kvar min position när det smärtar.
Dokumentering
Dokumentera tydligt och explicit varje position. Behöver inte vara långt men lite noteringar och även med uppföljning under positionen och efter.
Analyshorisont
Grundvärderingen sker över kommande 1-3 åren men målpriset kan uppnås inom några månader/kvartal om momentum driver upp aktien. Strategin är att då att göra omtag, har ingenting hänt säljs positionen.
Jag är opportunistisk och ska utnyttja marknaden till min fördel.
Marknadsuniverum
Alla bolag på nordiska marknaden. Är bolaget väldigt litet måste jag ta hänsyn till omsättning / dag och inte bygga för stor position. Inte fastigheter eller finans.
Arbetsordning innan investering:
Första steget
 1. Förstår jag bolaget? Eller är det ”to-hard-pile”
 2. Skin in the game? Ägarsituationen, ledning osv
 3. Finns 5-års historik och tjänar bolaget pengar
 4. Är aktien Super growth (+15%) , growth (10-15%) , value (5-10%) eller slow growth (3-5%) – omsättningstillväxt
 5. Hur ser aktien ut relativt mot befintliga innehav (alternativkostnad). Kompletterar det min portfölj?
Finansiell hårddata
 1. Omsättningstillväxt – stabil/ökande senaste 5-år
 2. Vinsttillväxt – stabil/ökande senaste 5-år
 3. Ebit-marginal – stabil/ökande senaste 5-år
 4. Direktavkastning
 5. Stark balansräkning
 6. Stabila positiva kassaflöden
 7. ROIC (ROIC = Growth in NOPAT/Investment rate, eller vinst/investerat kapital)
 8. Snabbvärdering i excel med api Börsdata. Multipel och DCF.
Kvalitativ analys
 1. Läs alla analyser från Penser, AFV, Börsveckan mfl
 2. Jämför bolaget med peers
 3. Starka vallgravar
 4. Har bolaget en unik produkt eller tjänst? Är de top 3
 5. Läs års- och kvartalsrapporter, senaste (5)åren
 6. Kolla på presentationer, intervjuer och poddar med VD, IR osv.
 7. Vad är triggern för aktien. Vad ska förändras från idag? Omsättning, marginal, ROIC, kassaflöde, multipelexpansion, sentiment, momentum?
 8. Vad är de tre största riskerna? (tänk Kambi)
Värdering
 1. Mata in omsättning och marginaler per affärsområde/tjänst/marknad som ger för hela bolaget i excel-snurra
 2. Gå genom balansräkningen, skulder, goodwill och tillgångar
 3. Modellering av framtida omsättning och marginaler
 4. Gör mulipelvärdering
 5. Gör en DCF
 6. MoS CAGR över 15% (KAP MoS 20% nästa år) per år kommande 3- år. Både multipel- och DCF värdering måste uppfylla avkastningskravet, (ger 50% på 3 år).
 7. Benchmarka bolagets tillväxt, marginaler, värdering osv mot peers i samma bransch
 8. Bra ledning. Gör due diligence på ledning, VD och styrelse.
Helikopterperspektiv
 1. Gör sentiment och momentumbedömning. Hur är sentimentet i marknaden för den specifika branschen nu vs 6 månader sedan. Om 6 månader framåt i tiden
 2. Storlek på position bestäms av trendfilter EMA/MA månad och vecka. Handlar aktien i en uppåtgående trend på månad, vecka och dag
 3. Har jag gått genom alla mina krav och kriterier inför en investering ovan?
 4. Ska jag vänta på mer information (nästa kvartalsrapport).
 5. Känner jag mig stressad att ta position
 6. Köper jag för dyrt, eller är det bättre att avvakta
 7. Skriv löpande dokumentation av hela caset under värderingen. Framtiden: Vad som måste infalla för att caset ska vara intakt, vad ska hända i framtiden. Händer det inte, vad göra osv. Följ bolaget.
Positionsstorlek är i steg: 5%, 10% och 15%
Exitstrategier
 1. Momentum reglerar storleken på positionen under förutsättning att fundamenta inte förändrats
 2. Om aktien når min värdering görs omtag och med ny värdering. Har ingenting fundamentalt förändrats eller ny information tillkommit så säljs positionen
 3. Om caset förändras i.e ny information, fundamentala förändringar , ledningsförändringar, triggern försvinner, mm, görs omtag med ny värdering. Är caset inte intakt sälj positionen.
Conviction och FOMO
Jag ska vara så påläst, kunna bolaget och vara säker i min värdering så min conviction att jag kan hålla kvar min position när det smärtar.
FOMO är svårt att hantera, acceptera känslan men låt den inte påverka mig.
Ta inspiration av andra men fokusera på mig själv, mina värderingar och min situation.
Det är mitt ansvar, mina beslut – ingen annans.
Agera utifrån min situation – ingen annans.
Var påkopplad – slappna aldrig av då en sell-off alltid kommer som en överraskning